Pressemelding

Fornebulandet får fast debattkveld og «talkshow»:
«TorsdagsPorten» lanseres torsdag 25. oktober med spennende gjester
.

tp.jpg

16. oktober 2018 – «TorsdagsPorten», som har tatt mål av seg å bli Fornebulandets sosiale møteplass for nettverksbygging, ideutveksling og deling av erfaring, lanserer høstens program for debatt- og talkshow kvelder på restauranten i Fornebuporten. En arena for det frie ord. Ambisjonen er å etablere en arena for sosial kontakt, kombinert med et godt glass og pubkveld og gjerne en matbit siste torsdag i måneden, hvor man kan møte og høre spennende og inspirerende historier fra «TorsdagsPorten» sine gjester.

Ordfører i Bærum kommune Lisbeth Hammer Krog, sjefen for verdens sterkeste merkevare Google i Norge Jan Grønbech, ansvarlig redaktør i regionens ledende avis og mediahus Budstikka Kjersti Sortland, den spennende og unge kapellanen i Fornebulandet Menighet Ingeborg Holberg Heggen og den kjente jazz-musikeren Håkon Kornstad er TorsdagsPortens første gjester på lanseringskvelden torsdag 25. oktober. Sistnevnte er en av våre fremste jazzutøvere og den eneste som kombinerer tenorsax-spill og klassisk sang med sin tenorstemme. Så «TorsdagsPorten» starter med en spennende topprekke av gjester fra første kveld.

Gjestene til TorsdagsPorten torsdag 29. november er også klar.
– Vi vil da få besøk av tidligere statsminister og 90-års jubilant Kåre Willoch, leder av Nobelkomiteen og partner og advokat i DLA Piper Berit Reiss-Andersen, adm. direktør i REV Ocean Nina Jensen og adm. direktør for Fornebubanen Irene Synnøve Måsøval. Musikalsk gjest blir Lars Klevstrand – visesanger, gitarist og komponist, forteller Bjørn Richard Johansen som bor på Snarøya og som er initiativtaker til TorsdagsPorten. Han skal sammen med Erik Wold lede «TorsdagsPorten». Wold er mest kjent fra sine 25 år i NRK og profilerte programmer som Debatten, Dagsnytt Atten og Dagsrevyen. 

– Ambisjonen er å etablere en arena for sosial kontakt, kombinert med et godt glass, og gjerne en matbit – hvor man kan møte og høre spennende innledere. Videre gi innlederne et godt inntrykk av at Fornebulandet er et flott og spennende sted å bo og jobbe, sier Ingrid Brattset, som er daglig leder i Fornebupiloten. Fornebupiloten skal være møteplass, katalysator og ressurs for enkeltmennesker, frivillige organisasjoner, aktiviteter, det offentlige og skal utvikles av medlemmene. Stiftere av Fornebupiloten er Fornebulandet Vel, Snarøen Vel, Fornebulandet menighet og Gamle Fornebu Kultursenter.

– På Fornebulandet og Snarøya trenger vi sosiale møteplasser, med sosial karakter, hvor vi kan møte spennende mennesker – som på en eller annen måte er med å forme vår hverdag, sier Paal Alme. Han sitter i prosjektgruppen for arrangementet og er også leder i Snarøen Vel, styremedlem i Fornebupiloten og fotograf som har dokumentert den nyere historien på Snarøya og Fornebu.

– Tidligere i høst satte vi ned en prosjektgruppe med fokus å få på plass konseptet og tilpasse det et format som passer for oss, sier Frank Roland som er nestleder i Fornebulandet Vel, styreleder i Fornebupiloten og leder i Bærum Venstre. Nå gleder vi oss til å komme i gang og bygge dette sten-på-sten.

– Vi skal lære mer om våre gjesters spennende historier, for å bli inspirert, reflektere og lære. Videre skal vi løfte frem historier og «komme litt under huden» på mennesker som er viktige for videreutviklingen av Fornebulandet og Oslo- og Akershus i det fremtidige storfylket Viken. Vi håper å skape en arena for spennende intervjuer og samtaler, og bli en arena for det frie ord. Over barkrakker vil vi fra scenen på TorsdagsPorten ha gode samtaler med våre gjester, sier Bjørn Richard Johansen.

– Vi ønsker å kombinere debatt og «talkshow» med en musikalsk gjest. Målet vårt er derfor å ha en musikalsk gjest til vært av arrangementene, sier Holger Gulbrandsen. Han bor på Fornebu og er sentral i prosjektgruppen bak «TorsdagsPorten». Gulbrandsen var tidligere leder av Kringkastingsorkesteret i NRK, leder for Norsk Musikkråd og bl.a. ansvar for 200 års grunnlovsjubileumsmarkeringen på Eidsvoll plass i 2014.

– Ideen bygger på et populært konsept i Horten i Vestfold hvor de har etablert det som heter Torsdagsmagasinet på Glassmagasinet pub. Det har over tid blitt en viktig møteplass, sier Bjørn Richard Johansen. Etter å ha vært gjest i Torsdagsmagasinet som ledes av tidligere journalist Torgeir Lorentzen i Dagbladet og leder for Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling i Horten kommune, gikk jeg til Paal Alme og Frank Roland som er sentrale i velforeningene på Snarøya og Fornebu. De tente umiddelbart på ideen.

– Fornebuporten ønsker å delta inn til et aktivt lokalsamfunn og ser stor verdi av å bidra til å skape nye og spennende arenaer. Vi er derfor veldig stolt og glad over at TorsdagsPorten er lagt til Fornebuporten sier Olav Langli, adm. direktør for Haut Nordic Facility Services som nå drifter en rekke servicetjenester for eierne av Fornebuporten.

For ytterligere informasjon:

Bjørn Richard Johansen
Initiativtaker og vert,
Mobil: 478 00 100
E-post: brj@firsthouse.no

Ingrid Brattset
Daglig leder i Fornebupiloten
Mobil: 979 54 934
E-post: fornebupiloten@gmail.com 

Frank Roland
Nestleder i Fornebulandet Vel og styreleder i Fornebupiloten
Mobil: 970 57 711
E-post: frnk.rlnd@gmail.com

Paal Alme, leder i Snarøen Vel, styremedlem i Fornebupiloten og fotograf som har dokumentert den nyere historien på Snarøya og Fornebulandet,
Mobil: 911 34 302
E-post: paal.alme@gmail.com

For foto: Kontakt Paal Alme
Mobil: 911 34 302
E-post: paal.alme@gmail.com


Kort om TorsdagsPorten:

«TorsdagsPorten» har tatt mål av seg å bli Fornebulandets sosiale møteplass for nettverksbygging, ideutveksling og deling av erfaring gjennom spennende historiefortelling. «TorsdagsPorten» arrangement, debatt- og talkshow kvelder går av stabelen på restauranten «The Local» på Forenbuporten siste torsdag i måneden. Ambisjonen er å etablere en arena for sosial kontakt, kombinert med et godt glass og gjerne en matbit, hvor man kan møte og høre spennende og inspirerende historier fra «TorsdagsPorten» sine gjester. TorsdagsPorten er et samarbeid mellom Fornebupiloten og ressurser fra Fornebulandet Vel og Snarøen Vel samt næringslivet på Fornebu og næringsforeningen – Vårt Fornebu, FP Eiendom og Fornebuporten. Prosjektgruppen bak initiativet TorsdagsPorten består av folk som bor eller jobber på Snarøya og Fornebulandet: Paal Alme, leder i Snarøen Vel, styremedlem i Fornebupiloten og fotograf som har dokumentert den nyere historien på Snarøya og Fornebu. Ingrid Brattset, daglig leder i Fornebupiloten og styreleder i Norsk Jazzforum. Holger Gulbrandsen, tidligere leder av NRK – kringkastingsorkesteret, leder for Norsk Musikkråd og bl.a. ansvar for 200 års grunnlovsjubileumsmarkeringen på Eidsvoll plass i 2014. Frank Roland, nestleder i Fornebulandet Vel, styreleder i Fornebupiloten og leder i Bærum Venstre. Torstein Storækre, adm. direktør for Fornebuporten/FP Eiendom AS og Olav Langli, adm. direktør for Haut Nordic AS med ansvar for bl.a. restauranten The Local. Initiativtaker er Bjørn Richard Johansen, rådgiver og gründer av First House, samt Conceptor Bolig med 2.500 leiligheter under utvikling. Tidligere bl.a. journalist i NRK og politisk aktiv i Høyre. Aktiv i lokalsamfunnet på Snarøya som tidligere leder av bl.a. FAU på Snarøya Skole. For mer informasjon: https://www.facebook.com/torsdagsporten/ og www.torsdagporten.no (Nettsiden er oppe å kjøre ca. 18. oktober).

Kort om Fornebulandet:

Fornebulandet er en halvøy som har tilgang fra Lysaker og er betegnelsen på området mellom Lysakerfjorden og Holtekilen. Rundt den gamle flyplassen ligger hovedsaklig etablerte villabebyggelse på Lagåsen i nord som bl.a. huser Polhøgda, Fridtjov Nansens hjem og Snarøya og Langodden. Midt i mellom finner du området som huset Oslo Lufthavn, Fornebu. Flyplassen ble nedlagt i 1998 og området er i stor omstilling. Den gamle flyplassen skal utvikles til en småby. I dag bor det ca. 7.500 innbyggere på Fornebulandet, samt at du finner hele 22.000 arbeidsplasser her. I mange tiår skal området være en byggeplass og totalt skal det på den gamle flyplassen bygges mellom 9.000 og 11.000 boliger og ytterligere skal noen tusen arbeidsplasser etableres. Bærum kommune har store miljø- og bærekraftsambisjoner for området. I klimastrategien er det vedtatt at kommunen skal ha ambisjon om at Fornebu i 2027 er et nullutslippsområde.